icon Renoverabadrum.se
Tätskikt - att tänka på

Även om vi som använder badrummet mest tänker på designen, är det tätskiktet under ytan som är a och o när det gäller badrumsrenoveringar. Om det inte håller måttet, kommer problemen som brev på posten. Det är därför av största vikt att det utförs på rätt sätt, med rätt material.

Tätskikt och fuktspärr är de skydd som huset har mot den vätan som ofrånkomligen kommer att dyka upp i badrummet. Det krävs både och, och att dessa två är rätt placerade för att skyddet ska fungera. Om det finns hål i tätskiktet, är det inte mycket värt. Vatten letar sig fram, näst intill överallt och hittar den lilla skarv som det slarvats med. Det kan ge förödande konsekvenser. Tätskiktet kan ses som ett skyddande membran och minsta lilla hål gör att risken för fuktskador i huset ökar betydligt.

När golv och väggar, samt tak, i ett badrum ska göras om gäller det att börja helt från grunden. Det är inte lämpligt att bygga på redan existerande tätskikt. Det ger inte samma säkerhet. De flesta fabrikat med tätskikt, fuktspärr, primer och fog består av hela, väl genomtänkta system. Men för att de ska fungera som en helhet, krävs också att hela systemet används, från ett och samma fabrikat. Att blanda fabrikat, och på så sätt kanske försöka spara pengar genom reor, kan kosta mer i slutänden. Med produkter från samma fabrikat, kompletteras väggen upp och håller stånd mot fukt och väta.

Varje system är byggt på en mängd olika lager. Först läggs flytspackel som ger ett jämnt underlag och som också avgör golvets lutning. Sedan läggs tätskiktet för att sedan kaklas på med fog och allt som hör till alternativt beläggs med en våtrumsmatta.

Om valet av vägg och golv fallit på en våtrumsmatta kan en hel del grundarbete besparas. I många fall räknas nämligen våtrumsmattan i sig som en fuktspärr. Då behövs ett jämnt underlag som inte kan dra åt sig fukt, såsom våtrumsskivor, något som ändå krävts vid kakling. Våtrumsmattor som uppfyller kraven för fuktspärr har en speciell märkning. Om mattan inte är godkänd, krävs samma typ av underlag med flytspackel och ång- samt fuktspärr som vid kakling. Fråga gärna i fackhandeln vilka mattor som är godkända eller inte.

Golvvärme har blivit mäkta populärt i badrummen och har också en bra praktisk funktion. Varma golv torkar snabbt, vilket minskar risken för att väta tränger ut genom sprickor. Det är dock viktigt att golvvärmen installeras på ett korrekt sätt. Oavsett om golvvärmen är elburen eller vattenburen, krävs att den ligger under våtskiktet. Om inte blir det snart problem med fukt och i vissa fall även med elöverföringen.

Golvbrunnen är en svag länk i badrummet. Det är oftast här som läckage sker. De kan dessutom komma smygande och hinna förstöra en hel del innan problemet upptäcks. Därför är det extra noga med att montera golvbrunnar på rätt sätt.

Regler för badrumsrenovering, Rotavdrag vid badrumsrenovering,
Tätskikt - att tänka på, Montera golvbrunn, Renovera badrum