icon Renoverabadrum.se
Regler för badrumsrenovering

Det är branschförbunden som sätter normen för hur ett badrum ska renoveras på bästa sätt. Dessa regler är också något som försäkringsbolagen tar fasta på, utifall att en vattenläcka eller något annat i badrummet gör att ersättning kan krävas. Om reglerna då inte uppfyllts, kan ersättningen komma att sänkas rejält. Det kan medföra dyra kostnader för en hus- eller lägenhetsinnehavare. Ibland behövs också att badrummet är renoverat av en behörig fackman, för att ersättning ska utgå.

Det har dock länge varit lite klurigt att veta exakt hur ett badrum ska byggas på bästa sätt. Det finns nämligen två olika branschförbund, GVK och BKR, och de har haft två olika syn på hur badrummen ska inredas på bästa sätt. Det gäller inte minst vid trähus. Men nu har de enats om en gemensam linje. De material som är godkända och de regler som är befattade med badrumsinredningar ändras också kontinuerligt över tid. Det gör att ett badrum som byggts enligt normer för tjugo år sedan, inte nödvändigtvis uppfyller dagens behov.

Bradrumsväggar, golv och tak består av flera skikt med olika material. De produkter som finns i handeln för tätskikt, primer, fog etc kommer ofta i system som hänger ihop. Därför är det helt olämpligt att blanda olika system med varandra. Det kan göra att inredningen inte håller måttet. Det går heller inte att bygga på något redan existerande, utan en renovering ska alltid ske från grunden. Det väggmaterial som tätskikt och annat byggs på ska alltid vara anpassad för våtrum. Dessa är cementbaserade. Fuktkänsliga skivor är aldrig okej, eftersom det, oavsett hur väl tätskiktet läggs, finns en risk för läckage i skarvar och vrår.

Tätskiktet är a och o för ett bra badrum. Det ska vara helt vattentätt, så att vattnet stannar i badrummet och inte går ut till andra delar av huset. Det görs genom olika skikt, om ytbeklädnanden ska vara kakel eller klinker. Den som väljer en plastmatta får det enklare, i alla fall om de använder vissa fabrikat. De räknas som tätskikt i sig. För att vara på säkra sidan, behövs alltid förstärkningar där läckor är vanliga. Förseglingsband ska alltid finnas vid svaga punkter, såsom skarvar, materialbyten, vinkel mellan golv och vägg etc.. Det krävs också manschetter på alla ledningar, så att vattnet inte kan börja krypa. En annan svaghet är golvbrunnen. Här är det vanligt med läckor, och här behövs försärkning. Även fallet har betydelse för att få bort vattnet.

För att få ersättning vid en våtrumsskada krävs vanligtvis att husägaren eller lägenhetsinnehavaren kan bevisa att badrummet byggts på ett korrekt sätt. Det går att göra på två sätt. Antingen anlitas helt enkelt en entreprenör med våtrumscertifikat för att utföra arbetet. Då kan husägaren vara trygg i förvissning om att ersättning utgår. I många fall går det dock även bra att göra jobbet själv. Men då måste kunden bevisa att de utfört badrumsrenoveringen på ett korrekt sätt. Att spara kvitton, ta bilder under tidens gång och att dokumentera det exakta förloppet vid renoveringen är bra sätt att visa badrummets uppbyggnad på. Ändå är det inte alla bolag som ersätter fullt ut.

De regler som gäller explicit och som är att följa finns på GVK:s hemsida, där dokumentet har namnet Säkra Våtrum, www.gvk.se. Det går lika bra att kika in på Byggkeramikrådets sida, i dokumentet Branschregler för våtrum, www.bkr.se. Prata gärna också alltid med det aktuella försäkringsbolaget om vilka specifika regler som gäller just hos dem. Det kan, som sagt, skilja sig åt.

Regler för badrumsrenovering, Rotavdrag vid badrumsrenovering,
Tätskikt - att tänka på, Montera golvbrunn, Renovera badrum