icon Renoverabadrum.se
Montera golvbrunn

Golvbrunnen ska monteras helt vågrätt. Annars fungerar den inte som det är tänkt. och vara fast förankrad i såväl tätskikt som ytskikt. Förankringen garanterar att den inte rör sig och därmed att sprickor kan uppstå. Det är mycket viktigt att brunnen slutet tätt mot ovanskiktet och tätskiktet så att det inte kan komma igenom något vatten här. Tätningen sker med en klämring, och med en noggrann installation där inget lämnas åt slumpen. I vissa fall finns även en monteringsplatta som ska sitta i bjälklaget i golvet för att brunnen ska sitta stabilt. Det finns olika typer av brunnar på marknaden och mycket har gjorts av tillverkarna för att minska risken för läckage, även om husägaren själv vill installera brunnen. Det kan dock vara smart att låta rörmokaren ta hand om arbetet. Då blir det korrekt utfört och försäkringsbolaget ersätter lättare en skada som uppstår i ett badrum där behöriga installatörer utfört arbetet.

En golvbrunn ska placeras så öppet som möjligt. Mitt i en dusch är ett utmärkt ställe. Den ska dessutom placeras minst 20 cm från en vägg, och ska vara tillgänglig för att rensas på ett enkelt sätt. En brunn ska rensas minst två gånger per år, och om en översvämning har skett. Det är värt att tänka lite extra på placeringen om golvbrunnen ska vara under ett badkar. Det gäller särskilt om badkaret dessutom ska byggas in. Då gäller det att tänka efter lite extra. En inspektionslucka kan vara en enkel och smart lösning.

En detalj som är nog så viktig är vattenlåset. Det är ett lås som installeras i golvbrunnen så att luft och vatten inte går tillbaka upp igen. Den viktigaste orsaken till vattenlåset är att slippa kloaklukten som kan vara nog så besvärlig. De allra flesta moderna golvbrunnar anpassade för badrum och andra våtutrymmen har ett inbyggt vattenlås.

Fallet på golvet mot golvbrunnen är avgörande för hur snabb och effektiv avrinning det blir. Fallet ska vara minst 1:105 och högst 1:50 för att vara korrekt. Ju närmare brunnen golvet är beläget, desto mer ska fallet vara. Under badkar och vid brunn ska måttet vara 1:50. Mindre fall än så ger ingen effekt i egentlig mening och ett högre fall kan vara farligt att gå på. Fallet ska givetvis i alla lägen ske mot golvbrunnen. Fallet skapas av det flytspackel som läggs under våtspärren i badrummet. Om golvvärme installeras måste det finnas en falluppbyggnad som skapats av en avjämningsmassa, flytspackel. Den måste vara tjock nog för att vara säker. För att få en korrekt installation är det alltid bra att anlita en fackman för arbetet.

Brunnar ska inspekteras med jämna mellanrum. Det är då viktigt att kolla att klämringen sitter som den ska. Det är här de flesta skador uppstår. Ta tag i den och känn efter så att den verkligen sitter där den sitter. Vid en renovering är det alltid lämpligt att byta brunn. Det gäller särskilt brunnar som tillverkades före år 1991. Då gällde ett annat system, som inte är lika bra som de som monteras idag. Det finns brunnar i plast, gjutjärn och rostfritt. De i plast är vanligast vid nybyggen och de är också billigast i inköp. Gjutjärn är stabilt men är svåra att montera. Det är svårt att få sådana brunnar helt täta mot tätskiktet. Rostfria brunnar är vanliga i tvättstugor och arbetslokaler.

Regler för badrumsrenovering, Rotavdrag vid badrumsrenovering,
Tätskikt - att tänka på, Montera golvbrunn, Renovera badrum