icon Renoverabadrum.se
Lämna intresseanmälan

Vi på Renoverabadrum.se / Dorunner hjälper ditt företag att hitta kunder som letar efter EXAKT det du erbjuder. Du betalar enbart för de uppdrag du väljer att kontakta. Vi förmedlar över 45 000 uppdrag årligen till våra leverantörer.
Öka din kundkrets redan i dag!

1. Lämna en intresseanmälan till vänster
2. En rådgivare från Dorunner ringer upp.
3. Du ansluter dig som leverantör och får ta del av våra uppdrag.

Klicka här för att godkänna avtalsvillkoren

X
logo Renoverabadrums.se

Att göra en offertförfrågan

Det kostar ingenting att göra en offertförfrågan. Den som gör en offertförfrågan godkänner att Dorunner skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan. Den som gör en förfrågan på Dorunner är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas. Det är heller inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan. Missbruk kommer att anmälas. Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan. Dorunner garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner. Dock ställer Dorunner krav på anslutna företag att hålla sig till Dorunners regler. Dorunner tar tacksamt emot anmälningar av företag som inte följer våra regler på info@dorunner.se.

Innehållet i medlemsprofilen

I samband med att man blir företagsmedlem på Dorunner skapas en medlemsprofil. Medlemsprofilen syftar till att möjliggöra för Dorunner att matcha medlemsföretagen med relevanta offertförfrågningar. Länkar till offertförfrågningar skickas i såkallade matchmejl via e-post. E-postadressen är central för ett medlemskap. Medlemsföretaget ansvarar för att tillhandahålla en korrekt e-postadress. Dorunner ansvarar inte för uteblivna matchmejl på grund av felaktiga eller inaktiva e-postadresser. Det åligger medlemsföretaget att informera Dorunner om eventuella uppdateringar av en e-postadress. Dorunner ansvarar inte heller för uteblivna matchmejl på grund av fulla e-postprogram eller på grund av e-post som fastnat i såkallade spam-filter. Dorunner hjälper dock gärna till att efter förmåga reda ut den här typen av problem.
Innehållet i medlemsprofilen ska vara laglig och korrekt, samt avse det betalande företaget. Dorunner förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort sådant som bryter mot våra regler. Dorunner förbehåller sig rätten att avgöra om ett företag inte bör ligga i en viss kategori. Dorunner förbehåller sig också rätten att neka företag att lägga upp sig över huvud taget och betalar då givetvis tillbaka eventuellt inbetalt belopp för anslutning. Återbetalning sker ej om nekande beror på att företaget ej uppfyller Dorunners krav på giltigt organisationsnummer, giltig F-skattesedel, momsregistering eller kreditvärdighet. Dorunner har rätt att fortlöpande utföra kontroller av anslutna företag.
Dorunner ställer krav på att innehållet i upplagda medlemsprofiler ska vara etiskt korrekt. Medelmsprofiler med stötande innehåll, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna uppgifter eller påståenden är inte tillåtna. Dorunner förbehåller sig rätten att avgöra när en medlemsprofil bryter mot reglerna och har rätt att utan förfrågan plocka bort företaget.

Köpevillkor medlemsföretag

För att ta emot och svara på offertförfrågningar på Dorunner måste man vara medlem. För att bli medlem krävs att man ansluter sitt företag och betalar in ett förskottssaldo efter överenskommelse om belopp med Dorunners personal. Anslutna företag godkänner att Dorunner skickar ut uppdragsbeskrivningar till angiven e-postadress. Att läsa offertförfrågnignar är kostnadsfritt, men att ta emot kontaktuppgifer till uppdragsgivare kostar pengar. Att köpa kontaktuppgifter är en möjlighet och inget krav. Anslutna företag får ett konto på Dorunner. När man köper kontaktuppgifter till uppdragsgivare dras en summa från kontots saldo som måste fyllas på i förskott.
1. Priser
Alla priser avseende Dorunners tjänster är exklusive svensk lagstadgad moms.
2. Betalning
Betalning av saldo sker mot faktura efter överenskommelse på telefon med Dorunners personal och är då bindande. Betalning på dorunner.se sker via Paysons betalningslösningar med kort. Paysons regler för betalningar gäller då. Förskosttsbetalda pengar för att fylla på saldo på dorunner.se återbetalas ej. Ett saldo på Dorunner är giltigt tills det är förbrukat eller max i tre år från köpet.
3. Leveranstid
En medlemsprofil kommer normalt upp på sajten inom 24 timmar. Dorunner förbehåller sig risken för försening på grund av helgdagar som infaller närinpå en beställning

Generella villkor

1. Ansvar
Medlemsföretag är ansvariga för sin medlemsprofil. Dorunner ansvarar inte för utannonserade tjänster från medlemmar. Dorunner är ej part i de avtal eller transaktioner som uppstår mellan avändare och medlemsföretag på Dorunner.se. Dorunner ansvarar inte heller för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som en följd av kontakter skapade genom Dorunner.
2. Upphovsrätt
Alla rättigheter till texter i medlemsprofilen och eventuella bilder överlåts till Dorunner.
3. Ersättning
Dorunner är inte ersättningsskyldiga vid eventuella tekniska störningar i tjänsten. Dorunner ansvarar inte för skada som kan härröras till uteblivna eller fördröjda matchningar av offertförfrågningar och företag. Någon ersättning utgår inte heller om Dorunner varit tvungen att ändra medlemsprofilen pga. att denna icke överensstämt med Dorunners regler. Dorunner är ej heller skyldigt att lämna ersättning till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Dorunner.se.
4. Personuppgifter
För att skapa en medlemsprofil hos Dorunner krävs vissa personuppgifter och företagsuppgifter. Dorunner lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja åtagandet till det anslutna företaget. Dorunner lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har medlemsföretaget rätt att få den information som Dorunner har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan medlemsföretaget begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall kundservice på e-post info@dorunner.se. Dorunner har rätt att publicera eventuella kundomdömen om medlemsföretaget.
5. Marknadsföring
Dorunner har rätt att skicka information till annonsören, samt att marknadsföra produkter och tjänster från Dorunner eller Dorunners partnerföretag.
6. Överlåtelse av avtal
Dorunner har rätt att överlåta detta avtal mellan Dorunner och det anslutna medlemsföretaget inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man. Medlemsföretaget kan inte överlåta avtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter till tredje man.
7. Ändringar
Dorunners har rätt att ändra dessa villkor över tiden på eget initivativ eller om lagar och förordningar kräver det.
8. Tillämplig lag
Tjänster på Dorunner.se riktar sig enbart till kunder på den svenska marknaden. Svensk rätt är tillämplig.