icon Renoverabadrum.se
Rotavdrag vid badrumsrenovering

Badrumsrenoveringar är förenade med stora kostnader. För att underlätta för den som vill ha ett fint badrum, finns dock möjligheten till rotavdrag. Avdraget är en subvention för hushållsnära tjänster i allmänhet, och renoveringar och tillbyggnationer i synnerhet. Avdraget innebär att det går att dra av upp till 50 % av den arbetskostnad en renovering kostar i hemmet. Men för att det ska vara möjligt, gäller vissa regler och krav.

Alla arbeten som utförs av en person med f-skattesedel och som inbegriper badrumsrenovering eller inredning av badrum är rot-avdragsgilla. Det gäller även elarbeten och rörarbeten. Rotavdraget ger rätt att dra av för halva kostnaden för arbetet, förutsatt att vissa premisser uppnås av kunden.

När en hantverkare anlitas är det kunden som ska meddela att rotavdraget ska gälla. När hantverkaren sedan skriver ut fakturan för det utförda arbetet, ska hantverkaren dra av för det rotavdrag som ska gälla. Rotavdraget gäller med upp till 50 % av det arbete som utförts. För att rotavdraget ska bli möjligt, måste den som anlitas ha en F-skattesedel. En kopia på fakturan skickas till Skatteverket, som sedan går igenom den totala avdragen för året för var och en som sökt rotavdrag. Den som begärt för mycket i rotavdrag, blir återbetalningsskyldig med restskatt som följd. Det gäller därför att kontrollera vilken rätt som finns för rotavdrag i det enskilda fallet.

Var och en som äger, eller är delägare i ett hus eller lägenhet som de själva bor i stadigvarande har rätt att nyttja rotavdraget. Fritidshus räknas inte som stadigvarande bostad, och ägaren måste vara en enskild person, inte en fysisk. Rotavdrag gäller för till- och ombyggnader i befintliga hus eller lägenheter och medges med upp till 50 000 kr och person och år. I det beloppet räknas också de tjänster som eventuellt nyttjas för husavdrag, till exempel städning. Det räcker med att vara delägare för att nyttja rotavdraget, och det är även möjligt att dra av för arbetskostnader som är förknippade med ett hus eller lägenhet som föräldrar bor i.

Förutom att vara delägare till den bostad som renoveras, måste personen som kräver rotavdrag också ha en beskattningsbar inkomst. Det går aldrig att få mer avdrag än vad skatten skulle varit under ett och samma år. I praktiken innebär det att en person måste tjäna runt 27 000 för att kunna nytta rotavdraget fullt ut, beroende på vilken skattesats som gäller i den aktuella kommunen. Det är kunden som ska hålla reda på hur mycket rotavdrag som nyttjats. För den som är osäker är det möjligt att kontakta Skatteverket för att få ett aktuellt saldobelopp och besked om hur stort rotavdrag som är möjligt för den enskilde individen. Skatteverket är även behjälplig med frågor om exakt vilka arbeten som ingår i rot- och husavdraget.

Regler för badrumsrenovering, Rotavdrag vid badrumsrenovering,
Tätskikt - att tänka på, Montera golvbrunn, Renovera badrum